Zwangerschapsverlof lidewyde melenhorst

Graag wil ik u op de hoogte brengen van de stand van zaken in onze praktijk.

Per 30 april 2019 is tandarts Lidewyde Melenhorst tijdelijk niet aanwezig vanwege haar zwangerschapsverlof.

Tandarts Evelyne Geradts zal tandarts Lidewyde Melenhorst vervangen totdat zij weer terug is.

Voor de cliënten van tandarts Geradts verandert er niets.

Vanaf 20 augustus 2019 is tandarts Lidewyde Melenhorst weer aanwezig.

Met vriendelijke groet,

Tandarts Evelyne Geradts

Mede namens het team Mondzorg Rijnlaan